Възпитаване на култура за вътрешно усъвършенстване на служителите на sTECH

  • Home
  • Uncategorized @bg
  • Възпитаване на култура за вътрешно усъвършенстване на служителите на sTECH

Възпитаване на култура за вътрешно усъвършенстване на служителите на sTECH

Вътрешното усъвършенстване на служителите е един от най-добрите начини за създаване на истински, успешни лидери. Според доклад на Linkedin, наречен Global Talent Trends, служителите в компании, които наемат и насърчават повече вътрешни кандидати, остават до 41% по-дълго време в сравнение със служителите в компании с по-ниски нива на вътрешно усъвършенстване. Освен това над 69% от служителите изпитват по-голяма привързаност към компанията, ако са ценени на работното им място. Следователно вътрешното повишаване показва, че компанията оценява усилената работа и е готова да я възнагради, което пряко влияе върху нивото на удовлетвореност на служителите.

sTECH поддържа култура на вътрешно повишаване на служители, които са показали висока ангажираност в работата си в компанията. През първото тримесечие на 2022 г. повишихме нашата колежка Смиляна Станич до длъжността Ръководител на екип по финанси и счетоводство. По-долу можете да прочетете подробности от интервюто със Смиляна.

 

В sTECH си от 2014 г. Когато погледнеш назад във времето и работата си през изтеклите 7 години, как ти се струва всичко това?

Работата в sTECH, в нашия сектор Финанси, е доста динамична. Както компанията растеше, така и аз растях заедно с нея. Първо бях професионален сътрудник по финанси и счетоводство. От началото на 2021 г. напреднах и придобих званието експерт по финанси и контролинг. И накрая, през 2022 г. станах ръководител на екипа по финанси и счетоводство и поех ръководството на местния ни екип.

Какво можеш да посочиш като най-хубавото нещо?

Определено добрия екип и качествените хора във фирмата. Междуличностните отношения са от голямо значение за мен. Като цяло виждам значителен растеж на компанията и логичното развитие на кариерата ми, което следва този растеж. Научих много на това работно място и станах експерт в няколко финансови области.

Когато говорим за повишението ти в Team Lead, очакваше ли го?

Моето повишение беше до голяма степен очаквано, тъй като следваше идеята, че трябва да има пряк ръководител, който да контролира местния екип. Сега, като ръководител на екипа, ще имам повече свобода да решавам предстоящите предизвикателства, както и да участвам повече в мотивирането на членовете на екипа.

Според теб какви качества, умения и знания трябва да притежава добрият Team Lead?

Комуникативните умения и уважението към колегите определено са на първо място. Освен това професионалните знания са изключително важни, както и умението да предава тези знания.

Според теб кое е най-важното, което трябва да притежават членовете на екипа в смисъл на знания, опит и отношение към работата?

Най-важното за мен е да осъзнават отговорността си за работата. За мен е важно да имам възможност и доверие да разчитам на тях, знаейки, че работата ще бъде свършена както трябва.

За да бъде успешно вътрешното повишаване на служителите, според теб кои са необходимите условия, които компанията трябва да създаде?

Важно е ясно да се дефинират целите и плановете. Всеки служител трябва да има свой собствен план за кариерно развитие и да се предвидят награди за успешно постигнати цели.

И накрая, какво би казала на кандидатите, които искат да работят в sTECH?

Уверена съм, че в sTECH може да се научи много от колегите и че съществува адекватен трансфер на знания. Също така, в нашата компания работят много кооперативни и колегиални хора, което лично за мен е изключително важно. Освен това, в компанията несъмнено има възможности за кариерно развитие, може би не за една нощ, но с адекватен ангажимент и усилия – абсолютно!