Д-р Видан Маркович, CEO

  • Home
  • News
  • Д-р Видан Маркович, CEO

Д-р Видан Маркович, CEO

Началото на 2018 година бележи пристигането на нашия нов генерален директор, проф. д-р Видан Маркович, успешен топ мениджър в областта на информационните технологии и застраховането.

Освен впечатляващите резултати, постигнати в бизнес средите, години наред работи и като професор във Факултета по организационни науки в Белград, както и във Факултета по технически науки в Нови Сад.

Международният опит на Видан, придобит в Канада и Сърбия, ще осигури по-нататъшното развитие на sTech и ще подобри ежедневните работни процеси.