Награда за изключителен ангажимент в sTECH

Награда за изключителен ангажимент в sTECH

Първото тримесечие на 2022 г. е наситено с хубави събития и значителни дейности, които се провеждат в sTECH. В ход е преходът към истински Cloud режим на работа с използване на Microsoft Azure, както и съвременни DWH технологии и Power BI услуги. Един от екипите, работещи директно по тези проекти, е нашият Data Team към Дирекция за ИТ решения, който ще бъде изправен пред множество предизвикателства през следващия период. Най-щастливи обаче ни прави фактът, че представляваме компания, в която работят изключително трудолюбиви и професионално подготвени хора, чийто допълнителен ангажимент в работата е видим и възнаграден. По този повод бихме искали да откроим нашия колега Зоран Младенович, чиято работа не остана незабелязана и затова решихме да го повишим в длъжността Team Lead на екипа за данни. Интервюто със Зоран можете да прочетете в текста, който следва.

 

В sTECH работиш от 6 месеца, а сега как ти изглежда решението  да се присъединиш към нас?

Без съмнение взех правилното решение и напълно съм сигурен, че трябваше да мина в sTECH. Що се отнася до професионалната ми подготвеност, все още се развивам, работейки върху най-новите технологии – преди всичко Power BI услуги и въвеждане на истински Cloud режим на работа в компанията. Що се отнася до кариерното ми развитие, то върви в крак с техническото ми усъвършенстване, което се вижда от повишаването ми в длъжността Team Lead. Започнах да работя като старши DWH & BI разработчик в екипа на Data Science. Малко след пристигането ми ИТ секторът беше реорганизиран и беше логично да се засили линията на лидера. Тъй като нашият екип е сравнително скорошен и аз бях първият, беше решено да поема ролята на Team Lead. Повишаването ми дойде естествено и логично.

Според теб какви качества, умения и знания трябва да притежава добрият Team Lead?

На първо място е професионалната подготвеност за работата, останалото ще дойде с времето. Така най-добре се изгражда авторитет, когато Team Lead е преди всичко технически специалист в работата си. Добрата комуникация с останалата част от екипа също е важна.

Как би описал атмосферата в твоя екип?

Колегите са готови да споделят опита си по всяко време и винаги са готови да помогнат. Комуникацията и сътрудничеството протичат гладко, а атмосферата в екипа е приятна и отпусната.

Кое е най-важното нещо, което искаш да видиш в членовете на твоя екип?

Най-важното за мен е да знаят добре работата си, да са професионално подготвени и готови за сътрудничество. Освен това е важно да останат иновативни. Ако се придържаме към старите технологии и установения начин на работа, тогава губим иновативност и затова е важно редовно да правим допълнителни изследвания и експерименти, за които наистина имаме възможности в нашия екип за данни.

Кои са значителните дейности и проекти, които екипът ти е реализирал през изтеклата година?

Постигнахме приложната част в Azure (Power BI услуги), а за нуждите на DWH и аналитичните услуги повишихме MS SQL до последната продукционно поддържана версия – 2019.

За да бъде успешно вътрешното повишаване на служителите, според теб кои са необходимите условия, които компанията трябва да създаде?

Допълнителното обучение и възможностите за иновативна работа и учене са най-важните предпоставки за кариерно развитие. Освен това, необходимо е повече време за работа върху личното развитие, но също така и повече време за работа по проекти

Кое би посочил като най-положителното нещо в sTECH?

Работата в sTECH е много динамична. Най-много харесвам организираните обучения и обмена на опит както с нашите клиенти от региона, така и с колеги от централата във Виена и компании на UNIQA в други страни. От всички тях имаме голяма подкрепа в работата, което е от изключително значение за мен. Освен това, човешкият фактор в sTECH наистина заслужава всяка похвала.

И накрая, какво би казал на кандидатите, които искат да работят в sTECH?

Да дойдат! Ще имат много възможности за работа и учене в приятна и спокойна атмосфера.