Нов ръководител на екипа за Back Office – Вътрешно повишение

  • Home
  • Uncategorized @bg
  • Нов ръководител на екипа за Back Office – Вътрешно повишение

Нов ръководител на екипа за Back Office – Вътрешно повишение

Интервю с новия ни ръководител на екипа – Nada Sarić

В UNIQA Group и sTECH си от 2016 г. Когато погледнеш назад към работата си през последните 6 години, как ти изглежда всичко това?

Работата в нашата компания е много динамична. Първоначално започнах да работя в sTECH като Senior .NET Developer, след известно време бях преместена в UNIQA Сърбия, за да помагам в изпълнението на важни ИТ проекти по това време, а сега се върнах в sTECH. След една година работа поех ролята на Team Lead и сега ръководя екипа на Back Office. Наистина ми беше приятно и в двете компании, във всяка по свой начин. В нашата група като цяло, работата в екип и колегиалността винаги са били на високо ниво.

Какво можеш да посочиш като най-хубавото нещо през последните 6 години?

Първо екипът ми винаги е бил страхотен и трябва да го похваля. Най-доброто ми усещане обаче е, когато пуснем в действие програма, която сме създали и когато тя работи добре. Също така, успешното реализиране на проекта за усъвършенстване на старо приложение от Access към нова версия на .NET представлява още един хубав момент в кариерата ми в sTECH.

Когато говорим за повишението ти до позицията Team Lead, очакваше ли го?

Честно казано, наистина не очаквах повишение. Доволна съм от промяната, въпреки че е страхотна и носи със себе си ново ниво на отговорност, но екипът ми в момента е по-малък, не координирам с голям брой хора и затова съм сигурна, че ще се справя с всички предизвикателства, които ни очакват.

Според теб, какво трябва да притежава добрият Team Lead по отношение на качества, умения и знания?

На първо място бих поставила добрите технически познания, както и адекватните познания от областта на бизнеса, в който се работи. Необходимо е ръководителят на екипа да знае повече от хората си, за да може да им помага и да решава проблеми по всяко време. В работата е важно е да се да се постига качествена комуникация с хората. Също така, според мен е много важно, освен професионални, да има и приятелски отношения.

За да бъде успешно вътрешното повишаване на служителите, според теб кои са необходимите предпоставки, които компанията трябва да създаде?

По мое мнение, компанията трябва да оказва подкрепа на служителите си по всяко време. От всяко вътрешно повишение се мотивират и други служители . Според мен обаче вътрешната промоция трябва да бъде естествен ход на събитията в компанията и да съпътства други, важни събития.

Кое е най-важното нещо, което членовете на твоя екип трябва да имат в смисъл на знания, опит и отношение към работата?

За мен е важно хората да решават проблемите незабавно, да са усърдни, старателни и самоуверени. Винаги ми харесва да работя с някой, който веднага се захваща с трудната ситуация и решава проблемите.

И накрая, какво би казала на кандидатите, които искат да работят в sTECH?

sTECH е много динамична компания със здравословна работна атмосфера, в която човек може да се научи на работа, но също така и компания, в която постигнатите резултати се оценяват. Характеризира се с истински екипен дух, както и с добри ползи. sTECH като цяло е здравословна среда, в която работят трудолюбиви хора, нетърпеливи да учат. Проектите са стабилни и сигурни, но и големи, така че екипният дух и постигнатият резултат са високо оценени.