Фирмена презентация – Q2 2021

  • Home
  • News
  • Фирмена презентация – Q2 2021

Фирмена презентация – Q2 2021

Като част от нашата традиция, ръководството на sTECH и този месец проведе редовно тримесечно представяне на компанията за всички колежки и колеги. Заедно обобщихме всички впечатления от предходния период, с акцент върху второто тримесечие (Q2) на 2021 година.

Второто тримесечие, заедно с Q1, премина в забележимо съответствие с изискванията на бизнеса и е солидна основа на плана за следващото. Новото тримесечие, в което навлязохме, носи много предизвикателства, но фокусът ни ще бъде и върху уроците, които научихме досега. Важното е да продължим да работим за подобряване на сътрудничеството с нашите партньори и затова в бъдеще ще имаме повече съвместни семинари, всичко с цел да се развием към все по-агилен начин на работа. Очакванията на нашите клиенти към нас са големи и затова е важно да ги изпълним и да извлечем максимума от това.

Имаме и нов член на екипа, нова държава в програмата, която започна активно да участва на всички нива – България. В същото време работим за подобряване на модела на управление и за включване на все по-голям брой хора с компетенции и способност, които да подпомогнат ускоряването на целия бизнес процес. От друга страна се забелязва все по-голямата подкрепа от регионалния екип и по-синхронизираната съвместна работа по програмата.

През Q2 дефинирахме ясен план, въз основа на който ще завършим успешно дългосрочни проекти през Q3, всички заедно като екип, включително членовете на екипа от страна на бизнеса, както и нашите бизнес партньори. Въпреки неочакваните предизвикателства, които стоят пред нас, всичко върви в правилната посока и за тази цел е формиран план за тяхното преодоляване. Още по-важно е наличието на добро разбиране от страна на бизнеса, както и добра подкрепа за техническите решения. Очакваме всичко да върви добре и затова смело навлизаме в новото тримесечие.

Най-важното обаче е, че нямаме големи проблеми по отношение на здравословното състояние на нашите хора. Засега всичко е в най-добрия ред и за да поддържаме това, въведохме редовен систематичен преглед в нашата политика за допълнително здравно осигуряване. От юни 2021 година, в съответствие с по-благоприятната епидемиологична ситуация в страната, сме много щастливи, че започнахме да се връщаме на работа от офиси в намален мащаб. Въпреки че копнеехме за физическо присъствие и контакт с колеги, предимствата на дигитализацията присъстват до голяма степен, така че в бъдеще ще се опитаме да създадем и поддържаме баланс и гъвкавост в работата.

Считаме, че е важно всички да чуят върху какво работят нашите екипи, какви са плановете за следващия период, както и да разберем как напредват проектите във всеки сектор. Искаме да подчертаем хубавите резултати, но също така да се съобразим с предизвикателствата, които имахме през предходния период. По този начин всеки от нас става по-привързан към своята компания и работата, която върши, докато заедно прославяме всяка победа и се подготвяме за бъдещи проекти.

Голяма благодарност от името на всички нас за вашата отдаденост и упорита работа – без вашия изключителен принос нищо не би било възможно!