Фирмена презентация – Q3 2021

Фирмена презентация – Q3 2021

Третото тримесечие на 2021 година беше много динамично за нас, изпълнено с много важни проекти и съпътствано с големи предизвикателства.

Една от основните ни задачи беше включването на UNIQA Черна гора в системата sCore 2.0, което беше успешно извършено, а сега е важно да задействаме UNIQA Сърбия през следващия период. Проектите с UNIQA Хърватия и UNIQA Босна вървят по план, докато приложението Claims се използва във всички страни с изключение на България, където току-що стартирахме проекта Claims по план. Управлението на клиентските данни е издигнато до най-новата софтуерна архитектура, базирана на микросервизи. В тази връзка активно работим по реинженеринг на архитектурата на цялата ни система в съответствие с най-добрите практики и използването на най-нови технологии. Софтуерът ни вече работи в Cloud среда, но в следващия период искаме да издигнем предимството на използването на Cloud в архитектурата на нашата система на по-високо ниво.

През Q3 успешно проведохме обучението SCORE4SEE за внедряване на агилно развитие в рамките на Project Management заедно с колеги от региона и с гордост можем да кажем, че ще продължим да работим в тази насока. Бизнесът е в постоянна промяна и трансформация и от нас се изисква да подкрепим тези промени и да дадем възможност за непрекъснато създаване на нова стойност с помощта на лесно и бързо достъпна, стандартизирана и интуитивна технология. Също така процесът на прилагане на научените уроци е много важен за нас, за да бъдем все по-успешни от период на период. Издигнахме голям брой вътрешни процеси и процедури на по-високо ниво, като в същото време ставаме все по-силни по отношение на броя на служителите. Съжаляваме, че не можем да бъдем физически по-близо до колегите си, но въпреки това искаме да подобрим чувството за принадлежност към екипа, така че обмислихме няколко интересни проекта за виртуална вътрешна социализация, които ще реализираме през следващите тримесечия.

Водени от предишните ни успехи, ние вървим смело към последното тримесечие на 2021 г. и предизвикателствата, които ни очакват нетърпеливо през 2022 година!