За нас

SEE Digital e основана под името sTECH през 2012 година, с цел да стане надежден партньор и доставчик на услуги на застрахователните компании UNIQA в региона на Югоизточна Европа.

Компанията SEE Digital, благодарение на екипа си, стана създател и носител на ИТ стратегия в региона на Югоизточна Европа, основана на знанието и опита на UNIQA Grupe, местните експерти и нуждите на бизнеса от Югоизточна Европа.

Броят на служители ни продължава да нараства, зрелостта на нашите ИТ решения нараства в областта на технологиите, архитектурата, стандартите за сигурност, разработката на „use case“ диаграми и автоматизираното тестване. Успешно подкрепяме използването на няколко важни и големи ИТ решения в целия регион на Югоизточна Европа. Нашата амбиция е да завършим разработването на обща система, която включва същността на застрахователния бизнес, и която сами сме развили във всички компании UNIQA в региона.

Единственият акционер на SEE Digital е UNIQA Österreich Versicherungen AG, чието седалище се намира във Виена. Компанията SEE Digital предлага стабилна среда с твърда капиталова база, като същевременно непрекъснато постигаме амбициозен растеж.

www.uniqagroup.com