DOT 2018 – Дигитализация, застраховане, технологии

  • Home
  • Uncategorized @bg
  • DOT 2018 – Дигитализация, застраховане, технологии

DOT 2018 – Дигитализация, застраховане, технологии

Служителите на компанията sTech взеха участие в тазгодишното експертно събрание, организирано от Асоциацията на застрахователите в Сърбия, под наслов „DOT 2018 – Дигитализация, застраховане, технологии”. На конференцията, проведена в Аранджеловац от 5 дo 7 oктомври, много изтъкнати лектори представиха най-новите тенденции в дигиталната трансформация на застрахователния бизнес.

Ренесан Раич, ръководител на екипа за DMS / BPMS, представи изследване по казуса за дигитализацията на бизнес процесите, като говори за прецизиране на понятието, както и за ползите, които дигитализацията носи, както за компаниите, така и за техните клиенти.

Генералният директор, проф. д-р Видан Маркович, като член на програмния комитет, взе участие в откриването на конференцията, която предимно се занимаваше със следните теми и области: модерни модели на корпоративно управление, контрол на риска, оптимизиране на разходите чрез дигитализация и прилагане на общите регламенти на ЕС. Освен това направи изявление за портала „Moja polisa“, където говори за важността на дигитализацията на работните процесите за бъдещето на бизнеса и изтъкна различни важни аспекти на самия процес, като инфраструктурата на системата, всеобхватността на информацията, която системата поддържа, както и въпроса за сигурността на системата.