Meниджмънт

Компанията sTECH, собственост на UNIQA International AG, е създадена с цел да предостави на компаниите на UNIQA в Югоизточна Европа съвместни и модерни ИТ и бизнес решения, които са в съответствие с бизнес модела на UNIQA Grupe и да поддържа бизнес стратегията в региона.

Надзорен съвет

Vladimir Simunovic (Владимир Симунович), Председател на Надзорния съвет

Michael Ornik – Muellner (Майкъл Орник – Мюлнер), Член на Надзорния съвет
Boris Hristov Palichev (Борис Христов Паличев), Член на Надзорния съвет
Nela Belevic (Нела Белевич), Член на Надзорния съвет
Filip Mihaylov (Филип Михайлов), Член на Надзорния съвет
Andreas Harald Ofner (Андреас Харалд Офнер), Член на Надзорния съвет
Gerald Lippert (Джералд Липерт), Член на Надзорния съвет

sTECH Meниджмънт

Натко Марасович, Генерален директор

  • Синиша МаринковДиректор на отдел „ИТ решения“
  • Милутин Станкович, Управител на сектор за „Бизнес/Систем архитектура„
  • Александър Митракович, Управител на сектор за “Front End решения”
  • Нихад Мурадбегович, Управител на сектор за “Back Office решения”
  • Йован Вицовац, Мениджър на отдел „Управление и качество на проектите“
  • Ренесан Раич, Мениджър на сектор „Връзки с клиенти и управление на търсенето“
  • Душко Богданович, Мениджър на сектор „Управление на ИТ услугите“
  • Мария Богичевич, Мениджър на сектор „Човешки ресурси“
  • Смиляна Станич, Завеждащ екипаж за финанси и контролинг