Meниджмънт

Компанията sTECH, собственост на UNIQA International AG, е създадена с цел да предостави на компаниите на UNIQA в Югоизточна Европа съвместни и модерни ИТ и бизнес решения, които са в съответствие с бизнес модела на UNIQA Grupe и да поддържа бизнес стратегията в региона.

Надзорен съвет

Erik Leyers (Ерик Лейърс), Председател на Надзорния съвет

Nikolai Genchev Ivanov (Николай Генчев Иванов), Заместник-председател на Надзорния съвет
Arturo Umana (Артуро Умана), Член на Надзорния съвет
Georgios Bartzis (Георгиос Барцис), Член на Надзорния съвет
Michael Ornik – Muellner (Майкъл Орник – Мюлнер), Член на Надзорния съвет
Bernhard Nigl (Бернхард Нигл), Член на Надзорния съвет
Andreas Harald Ofner (Андреас Харалд Офнер), Член на Надзорния съвет
Gerald Lippert (Джералд Липерт), Член на Надзорния съвет

sTECH Meниджмънт

Д-р Видан Маркович, Генерален директор

  • Синиша МаринковДиректор на отдел „ИТ решения“
  • Амела Омерашевич, Главен финансов директор
  • Боривое Милосавлевич, Мениджър на отдел „Управление и качество на проектите“
  • Милутин Станкович, Мениджър на отдел “Интеграция, миграция и наука за данни”
  • Ренесан Раич, Мениджър на сектор „Връзки с клиенти и управление на търсенето“
  • Душко Богданович, Мениджър на сектор „Управление на ИТ услугите“
  • Мария Богичевич, Мениджър на сектор „Човешки ресурси”