Meниджмънт

Компанията sTech, собственост на UNIQA International AG, е създадена с цел да предостави на компаниите на UNIQA в Югоизточна Европа съвместни и модерни ИТ и бизнес решения, които са в съответствие с бизнес модела на UNIQA Grupe и да поддържа бизнес стратегията в региона.

Надзорен съвет

Erik Leyers (Ерик Лейърс), Председател на Надзорния съвет

Vinzenz Benedikt (Винченц Бенедикт), Член/ Заместник-председател на Надзорния съвет
Alexander Breit (Александър Брейт), Член на Надзорния съвет
Georg Gfrerer (Георг Гфрерър), Член на Надзорния съвет
Boris Palichev (Борис Паличев), Член на Надзорния съвет

sTech Meниджмънт

Д-р Видан Маркович, Генерален директор

  • Синиша МаринковДиректор на отдел „ИТ решения“
  • Синиша Нишич, Главен финансов директор
  • Драгана Севич, Мениджър на отдел „Управление и качество на проектите“
  • Милутин Станкович, Мениджър на отдел “Интеграция, миграция и наука за данни”
  • Ренесан Раич, Мениджър на сектор „Връзки с клиенти и управление на търсенето“
  • Данило Савич, Мениджър на сектор „Управление на ИТ услугите“
  • Мария Богичевич, Мениджър на сектор „Човешки ресурси”