Meниджмънт

Компанията SEE Digital, собственост на UNIQA Österreich Versicherungen AG, е създадена с цел да предостави на компаниите на UNIQA в Югоизточна Европа съвместни и модерни ИТ и бизнес решения, които са в съответствие с бизнес модела на UNIQA Grupe и да поддържа бизнес стратегията в региона.

Надзорен съвет

Vladimir Simunovic (Владимир Симунович), Председател на Надзорния съвет

Michael Ornik – Muellner (Майкъл Орник – Мюлнер), Член на Надзорния съвет
Boris Hristov Palichev (Борис Христов Паличев), Член на Надзорния съвет
Nela Belevic (Нела Белевич), Член на Надзорния съвет
Filip Mihaylov (Филип Михайлов), Член на Надзорния съвет
Andreas Harald Ofner (Андреас Харалд Офнер), Член на Надзорния съвет
Gerald Lippert (Джералд Липерт), Член на Надзорния съвет

SEE Digital Meниджмънт

Натко Марасович, Генерален директор