Представяне на стратегията на компанията на служителите

  • Home
  • News
  • Представяне на стратегията на компанията на служителите

Представяне на стратегията на компанията на служителите

След одобрението на стратегията и бюджета за предстоящите години беше представена презентация за всички служители, защото вярваме, че целите се постигат когато сме прозрачни, целите са ясни и всички ние работим като екип.