sClaims

Използвайки sClaims модулa, нашите клиенти имат възможност за:

  • Свързване със системата за работа с полици и клиентска база
  • Ползване на персонализирани „ToDo“ листи в процеса на обработка
  • Съхраняване на данни и проследяване дейностите на потребителите
  • Достъп до потребителски интерфейси на различни езици, работа с множество валути и по-голям брой клиенти
  • Приспособяване на системата съгласно техните специфични нужди
  • Свързване с DMS система за работа с електронната документация

sClaims се прилага и употребява в региона на Югоизточна Европа.

Модулът sClaims (част от системата sCore) e функционално цялостно решение, което помага на нашите клиенти да бъдат ефективни и фокусирани в работата си, поддържайки целия процес по регистриране, обработка и изплащане на щети за всички видове застраховки, както и всички съпътстващи дейности.

Moдулът се състои от няколко подмодули, които позволяват разнообразен набор от дейности:

ClaimsInfo – Завеждане на щети по телефона, имейла, пощата, Вайбър (Viber), oнлайн, факс или лично. Насрочване на оценка на щети на МПС и имот. Работното време на MedUniqa контакт център е 24/7.

Claims – Oбработка, ликвидация и изплащане на щети. Oбработка на жалби и съдебни дела и наблюдение на процесите. Oтчети на основата на оценки или мнение на лекар цензор. Всички видове информиране на UNIQA Groupe и регулаторните органи. Създаване и изпращане на писма до клиентите по имейл и поща.

Complaints – Централен регистър на жалбите. Приемане на всички видове жалби, обработка и решаване съгласно законовите срокове.

Всички приложения на системата sClaims се базират на надеждни Microsoft технологии като .NET и SQL Server и включват както Windows и Web приложения, така и многобройни Win, WCF и REST servise за комуникация с външни системи.