sCore

Използвайки sCore решения, нашите клиенти имат  възможност за:

 • Подобряване на качеството на услугата в ерата на дигитализацията
 • Свързване със системи за работа с полици и клиентска база през различни устройства
 • Гъвкаво оторизиране и удостоверяване
 • Съхраняване на данни и отчитане съгласно наредбите
 • Достъп до потребителски интерфейси на различни езици, работа с множество валути и с по-голям брой клиенти
 • Приспособяване на системата според техните специфични нужди

Системата sCore се прилага и използва в региона на Югоизточна Европа.

sCore е цялостно функционално решение, което поддържа всички ключови бизнес процеси на застрахователната компания, oт издаване на застрахователен договор до процеса на регистрация, обработка и изплащане на щети. Въз основа на опита и нуждите на бизнеса, sCore улеснява застрахователните служители да отговорят на пазарните изисквания и лесно се приспособят към новите тенденции.

Разработили сме модулна и гъвкава система, която поддържа специфичните работни процеси. Системата се основава на модерни ИТ решения, с които оптимизираме оперативните разходи, разходите за поддръжка и разходите за по-нататъшно развитие. Нашите клиенти имат възможност да внедряват модули съгласно техните нужди и бизнес приоритети.

sCore sistem модули:

sCore POS – Уеб апликация, която поддържа целия жизнен цикъл на договора, с подмодули:

 • Продажба
 • Поддръжка на договора (oтчети, подновяване, анекcи, прекъсване)
 • Конфигурация на продукта

VP/MS rule engines – VP/MS модулите за изчисляване и процеси са базирани на гъвкави и многофункционални компоненти и поддържат изчисления съгласно бизнес правилата и улесняват управлението на жизнения цикъл на продукта.

sClaims – решение, което поддържа целия процес на регистрация, обработка и изплащане на щети за всички видове застраховки, с подмодули:

 • ClaimsInfo
 • Claims
 • Complaints

Business Entities – Уеб модул за поддържане на информация за клиенти и всички участници в ключови бизнес процеси.

Documents – Вписване, сканиране, съхранение и разпространяване на документация с възможност за интеграция с външни DMS системи – напълно осигурява работа „без хартия”.