Uprava kompanije sTECH

Kompanija sTECH, u vlasništvu UNIQA International AG, osnovana je sa ciljem da UNIQA kompanijama u jugoistočnoj Evropi pruži zajednička i moderna IT i poslovna rješenja, koja su u skladu sa poslovnim modelom UNIQA grupe i da podrži poslovnu strategiju regiona.

Nadzorni odbor

Vladimir Simunović, Predsjednik nadzornog odbora

Michael Ornik – Muellner, Član nadzornog odbora
Boris Hristov Palichev, Član nadzornog odbora
Nela Belević, Član nadzornog odbora
Filip Mihaylov, Član nadzornog odbora
Andreas Harald Ofner, Član nadzornog odbora
Gerald Lippert, Član nadzornog odbora

sTECH Menadžment

Natko Marasović, Generalni direktor

  • Siniša Marinkov, Direktor direkcije za softverska rješenja
  • Milutin Stanković, Upravnik odeljenja za Biznis/Sistem Arhitekturu
  • Aleksandar Mitraković, Upravnik odeljenja za Front End rješenja
  • Nihad Muradbegović, Upravnik odeljenja za Back Office rješenja
  • Jovan Vićovac, Upravnik odeljenja za upravljanje projektima i kvalitetom
  • Renesan Rajić, Upravnik odeljenja za saradnju sa klijentima i upravljanje zahtjevima
  • Duško Bogdanović, Upravnik odeljenja za rukovođenje IT uslugama
  • Marija Bogićević, Upravnica odeljenja za rukovođenje ljudskim resursima
  • Smiljana Stanić,Voditelj tima za finansije i kontroling