Uprava kompanije sTech

Kompanija sTech, u vlasništvu UNIQA International AG, osnovana je sa ciljem da UNIQA kompanijama u jugoistočnoj Evropi pruži zajednička i moderna IT i poslovna rješenja, koja su u skladu sa poslovnim modelom UNIQA grupe i da podrži poslovnu strategiju regiona.

Nadzorni odbor

Erik Leyers, Predsjednik nadzornog odbora

Vinzenz Benedikt, Član/ potpredsjednik nadzornog odbora
Alexander Breit, Član nadzornog odbora
Georg Gfrerer, Član nadzornog odbora
Michael Ornik – Muellner, Član nadzornog odbora

sTech Menadžment

Dr. Vidan Marković, Generalni direktor

  • Siniša Marinkov, Direktor direkcije za softverska rješenja
  • Siniša Nišić, Direktor direkcije za finansije i računovodstvo
  • Dragana Šević, Upravnica odeljenja za upravljanje projektima i kvalitetom
  • Milutin Stanković, Upravnik odeljenja za integraciju, migraciju i data science
  • Renesan Rajić, Upravnik odeljenja za saradnju sa klijentima i upravljanje zahtjevima
  • Danilo Savić, Upravnik odeljenja za rukovođenje IT uslugama
  • Marija Bogićević, Upravnica odeljenja za rukovođenje ljudskim resursima