sCore

Korišćenjem sCore rješenja našim klijentima je omogućeno:

 • Unaprijeđenje kvalitete usluga u eri digitalizacije
 • Povezivanje sa sustavima za rad sa policama i bazom lica, putem različitih uređaja
 • Fleksibilna autorizacija i provjera autentičnosti
 • Historizacija podataka i izvještavanje u skladu sa propisima
 • Pristupanje korisničkim sučeljima na više jezika, rad sa više valuta i većim brojem klijenata
 • Prilagođavanje sistema u skladu sa njihovim specifičnim potrebama

sCore sistem je u implementaciji i uporabi u SEE regionu.

sCore je funkcionalno sveobuhvatno rješenje koje podržava sržne poslovne procese osigurateljnih kuća, pokrivajući izdavanje ugovora o osiguranju, proces prijave, obrade i isplate šteta. Na temelju bogatog iskustva i definiranih potreba tržišta, sCore pruža zaposlenicima u osiguranju sposobnost da brzo odgovore na zahjteve tržišta i lako se prilagode novim trendovima.

Dizajnirali smo modularni i fleksibilan sustav koji podržava specifične poslovne procese. Izgradnjom sustava na najnovijim informatičkim rješenjima osigurali smo smanjenje troškova optimiziranja, troškova održavanja i troškove daljnjeg razvoja. Našim klijentima je omogućeno implementirati module prema specifičnim potrebama i poslovnim prioritetima.

sCore sistem moduli:

sCore POS – Web aplikacija koja podržava celokupan životni ciklus ugovora, sa sljedećim ugradbenim sklopom:

 • Prodaja
 • Rukovanje ugovorima (izračuni, obnova, aneksi, raskidi)
 • Konfiguracija proizvoda

VP/MS rule engines – VP/MS kalkulativni i procesni moduli temeljeni na fleksibilnim i mnogostruko uporabljenim komponentama, podržavaju izračune u skladu sa poslovnim pravilima i olakšavaju upravljanje životnim ciklusom proizvoda.

sClaims – Rješenje koje podržava kompletan proces prijave, obrade i isplate šteta svih vrsta osiguranja, sa sljedećim ugradbenim sklopom:

 • ClaimsInfo
 • Claims
 • Complaints

Business Entities – Web modul za održavanje informacija o komitentima i svim učesnicima u ključnom dijelu poslovanja.

Documents – Zavođenje, skeniranje, arhiviranje i raspodjela dokumentacije uz mogućnost integriranja sa vanjskim DMS sistemima – obezbjeđen potpuni rad „bez papira”.