Uprava kompanije sTECH

Kompanija sTECH, u vlasništvu UNIQA Österreich Versicherungen AG, osnovana je sa namjerom da UNIQA kompanijama u jugoistočnoj Evropi pruži zajednička i moderna IT i poslovna rješenja, koja su u skladu sa poslovnim modelom UNIQA grupe i da podrži poslovnu strategiju regiona.

Nadzorni odbor

Vladimir Simunović, Predsjednik nadzornog odbora

Michael Ornik – Muellner, Član nadzornog odbora
Boris Hristov Palichev, Član nadzornog odbora
Nela Belević, Član nadzornog odbora
Filip Mihaylov, Član nadzornog odbora
Andreas Harald Ofner, Član nadzornog odbora
Gerald Lippert, Član nadzornog odbora

sTECH Menadžment

Natko Marasović, Generalni direktor