Uprava kompanije sTECH

Kompanija sTECH, u vlasništvu UNIQA International AG, osnovana je sa namjerom da UNIQA kompanijama u jugoistočnoj Evropi pruži zajednička i moderna IT i poslovna rješenja, koja su u skladu sa poslovnim modelom UNIQA grupe i da podrži poslovnu strategiju regiona.

Nadzorni odbor

Erik Leyers, Predsjednik nadzornog odbora

Nikolai Genchev Ivanov, Potpredsjednik nadzornog odbora
Arturo Umana, Član nadzornog odbora
Georgios Bartzis, Član nadzornog odbora
Michael Ornik – Muellner, Član nadzornog odbora
Bernhard Nigl, Član nadzornog odbora
Andreas Harald Ofner, Član nadzornog odbora
Gerald Lippert, Član nadzornog odbora

sTECH Menadžment

Dr. Vidan Marković, Generalni direktor

  • Siniša Marinkov, Direktor direkcije za softverska rješenja
  • Amela Omerašević, Direktor direkcije za finansije i računovodstvo
  • Borivoje Milosavljević, Upravnik odeljenja za upravljanje projektima i kvalitetom
  • Milutin Stanković, Upravnik odeljenja za integraciju, migraciju i data science
  • Renesan Rajić, Upravnik odeljenja za saradnju sa klijentima i upravljanje zahtjevima
  • Duško Bogdanović, Upravnik odeljenja za rukovođenje IT uslugama
  • Marija Bogićević, Upravnica odeljenja za rukovođenje ljudskim resursima