DOT 2018 – Digitalizacija, osiguranje, tehnologije

DOT 2018 – Digitalizacija, osiguranje, tehnologije

Zaposleni kompanije sTech učestvovali su na ovogodišnjem stručnom skupu organizovanom od strane Udruženja osiguravača Srbije, pod nazivom „DOT 2018 – Digitalizacija, osiguranje, tehnologije”. Na konferenciji održanoj u Aranđelovcu od 5. do 7. oktobra, brojni eminentni predavači predstavljali su najnovije trendove u digitalnoj transformaciji poslovanja osiguranja.

Renesan Rajić, vođa tima za DMS/BPMS, prezentovao je studiju slučaja o digitalizaciji poslovnih procesa govorivši o preciziranju pojma kao i o benefitima koje digitalizacija donosi, kako za kompanije tako i za njihove klijente.

Generalni direktor, prof. dr Vidan Marković, kao član programskog odbora, učestvovao je na otvaranju skupa koji se prvenstveno bavio sledećim temama i oblastima: napredni modeli upravljanja kompanijama, kontrola rizika, optimizacija troškova primenom digitalizacije i opšta regulativa EU. Pored toga dao je izjavu za portal „Moja polisa“ gde je govorio o važnosti digitalizacije poslovnih procesa za budućnost poslovanja, i istakao različite značajne aspekte samog procesa, poput infrastrukture sistema, sveobuhvatnost informacija koje sistem podržava kao i pitanje bezbednosti sistema.