Kompanijska prezentacija – Q2 2020

Kompanijska prezentacija – Q2 2020

Na početku 2020 godine nismo ni slutili da ćemo se pored poslovnih izazova susreti i sa globalnom pandemijom Covid-19. Mi smo ovaj novi izazov prihvatili kao takav i dali svoj maksimum da iz njega nešto naučimo i prilagodimo se novom načinu rada – na daljinu. Drugi kvartal (Q2) ove godine je sa te strane bio izuzetno zahtevan, ali ono čime se možemo posebno pohvaliti je da smo za sada uspeli da rizik održimo pod kontrolom, da su nam ljudi zdravi i da ostvarivanje poslovnih ciljeva i operativna podrška našim klijentima u Q2 ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Q2 je obeležen, pored mnogih drugih uspeha i kreiranjem prve verzije nove core insurance end-to-end aplikacije: sCore 2.0. Takođe, sigurnost i zanimljivi multinacionalni projekti na kojima radimo su u ova nesigurna vremena jasno prepoznati i možemo se pohvaliti izuzetnim novim kolegama koji su u prethodnom kvartalu postali deo naše porodice. Na održanoj online kompanijskoj prezentaciji podelili smo ostvarene rezultate i definisali ciljeve za Q3. Sve naučene lekcije iz prethodnog kvartala ćemo primeniti u daljem radu i zajedničkim zalaganjem kontinualno unapređivati naše performance. Ovo je osnova na kojoj gradimo kontinualno unapređenje svih IT servisa koje pružamo našim klijenatima, a oni nam to vraćaju sve većim zadovoljstvom našom uslugom i svojim poverenjem.