Kompanijska prezentacija – Q3 2021

Kompanijska prezentacija – Q3 2021

Treći kvartal u 2021. godini za nas je bio vrlo dinamičan, ispunjen mnoštvom značajnih projekata i praćen velikim izazovima.

Jedan od glavnih zadataka koje smo imali bilo je uključenje UNIQA Crne Gore u sCore 2.0 sistem, što je uspešno i urađeno, dok je sada važno da u narednom periodu pustimo u produkciju UNIQA Srbiju. Projekti sa UNIQA Hrvatskom i UNIQA Bosnom idu po planu, dok je Claims aplikacija u produkciji u svim zemljama osim u Bugarskoj, gde smo upravo pokrenuli Cliams projekat u skladu sa planom. Upravljanje podacima klijenata se podiže na najnoviju arhitekturu softvera baziranu na microservisima. S tim u vezi, aktivno se radi na reinženjeringu arhitekture našeg celokupnog sistema u skladu sa najboljim praksama i korišćenjem najnovijih tehnologija. Naš softver se već izvršava na Cloud okruženju, ali u narednom periodu prednost korišćenja Clouda u samoj arhitekturi našeg sistema želimo da podignemo na viši nivo.

U okviru Q3, uspešno smo održali obuku SCORE4SEE za primenu agilnog razvoja u okviru Project Management-a zajedno sa kolegama iz regije i sa ponosom možemo da kažemo da ćemo nastaviti dalje u tom smeru. Biznis je u kontinualnoj promeni i transformaciji, a na nama je da te promene podržimo i omogućimo kontinualno stvaranje nove vrednost uz pomoć lako i brzo dostupne, standardizovane i intuitivne tehnologije. Takođe, proces primene naučenih lekcija je jako važan za nas, kako bismo iz perioda u period bili sve uspešniji. Veliki broj internih procesa i procedura smo podigli na viši nivo, dok istovremeno sve više jačamo po pitanju broja zaposlenih. Iako nam je žao što ne možemo biti fizički bliži našim kolegama, želimo da poboljšamo osećaj pripadnosti timu, stoga smo osmislili nekoliko interesantnih projekata virtualne interne socijalizacije koje ćemo implementirati u narednim kvartalima.

Nošeni prethodnim uspesima idemo hrabro ka poslednjem kvartalu u 2021. godini i izazovima koji nas nestrpljivo čekaju u 2022. godini!