Menadžment kompanije sTech

sTech kompanija, u vlasništvu UNIQA International AG, osnovana je sa ciljem da UNIQA kompanijama u jugoistočnoj Evropi pruži zajednička i moderna IT i poslovna rešenja, koja su u skladu sa poslovnim modelom UNIQA grupe i da podrži poslovnu strategiju regiona.

Nadzorni odbor

Erik Leyers, Predsednik nadzornog odbora

Vinzenz Benedikt, Član/ potpredsednik nadzornog odbora
Alexander Breit, Član nadzornog odbora
Georg Gfrerer, Član nadzornog odbora
Michael Ornik – Muellner, Član nadzornog odbora

sTech Menadžment

Dr. Vidan Marković, Generalni direktor

  • Siniša Marinkov, Direktor direkcije za softverska rešenja
  • Siniša Nišić, Direktor direkcije za finansije i računovodstvo
  • Dragana Šević, Menadžer sektora za upravljanje projektima i kvalitetom
  • Milutin Stanković, Menadžer sektora za intergraciju, migraciju i data science
  • Renesan Rajić, Menadžer sektora za saradnju sa klijentima i upravljanje zahtevima
  • Danilo Savić, Menadžer sektora za upravljanje IT uslugama
  • Marija Bogićević, Menadžer sektora za upravljanje ljudskim resursima