Menadžment kompanije sTECH

sTECH kompanija, u vlasništvu UNIQA International AG, osnovana je sa ciljem da UNIQA kompanijama u jugoistočnoj Evropi pruži zajednička i moderna IT i poslovna rešenja, koja su u skladu sa poslovnim modelom UNIQA grupe i da podrži poslovnu strategiju regiona.

Nadzorni odbor

Erik Leyers, Predsednik nadzornog odbora

Nikolai Genchev Ivanov, Potpredsednik nadzornog odbora
Arturo Umana, Član nadzornog odbora
Georgios Bartzis, Član nadzornog odbora
Michael Ornik – Muellner, Član nadzornog odbora
Bernhard Nigl, Član nadzornog odbora
Andreas Harald Ofner, Član nadzornog odbora
Gerald Lippert, Član nadzornog odbora

sTECH Menadžment

Dr. Vidan Marković, Generalni direktor

  • Siniša Marinkov, Direktor direkcije za softverska rešenja
  • Amela Omerašević, Direktor direkcije za finansije i računovodstvo
  • Borivoje Milosavljević, Menadžer sektora za upravljanje projektima i kvalitetom
  • Milutin Stanković, Menadžer sektora za intergraciju, migraciju i data science
  • Renesan Rajić, Menadžer sektora za saradnju sa klijentima i upravljanje zahtevima
  • Duško Bogdanović, Menadžer sektora za upravljanje IT uslugama
  • Marija Bogićević, Menadžer sektora za upravljanje ljudskim resursima