Menadžment kompanije sTECH

sTECH kompanija, u vlasništvu UNIQA International AG, osnovana je sa ciljem da UNIQA kompanijama u jugoistočnoj Evropi pruži zajednička i moderna IT i poslovna rešenja, koja su u skladu sa poslovnim modelom UNIQA grupe i da podrži poslovnu strategiju regiona.

Nadzorni odbor

Vladimir Simunović, Predsednik nadzornog odbora

Michael Ornik – Muellner, Član nadzornog odbora
Boris Hristov Palichev, Član nadzornog odbora
Nela Belević, Član nadzornog odbora
Filip Mihaylov, Član nadzornog odbora
Andreas Harald Ofner, Član nadzornog odbora
Gerald Lippert, Član nadzornog odbora

sTECH Menadžment

Natko Marasović, Generalni direktor

  • Siniša Marinkov, Direktor direkcije za softverska rešenja
  • Milutin Stanković, Direktor sektora za Biznis/Sistem Arhitekturu
  • Aleksandar Mitraković, Direktor sektora za Front End rešenja
  • Nihad Muradbegović, Direktor sektora za Back Office rešenja
  • Jovan Vićovac, Menadžer sektora za upravljanje projektima i kvalitetom
  • Renesan Rajić, Menadžer sektora za saradnju sa klijentima i upravljanje zahtevima
  • Duško Bogdanović, Menadžer sektora za upravljanje IT uslugama
  • Marija Bogićević, Menadžer sektora za upravljanje ljudskim resursima
  • Smiljana Stanić, Vođa tima za finansije i kontroling