Put ka uspehu

Put ka uspehu

Direktor Sektora za istraživanja i tehničku izvrsnost, Milutin Stanković, je na „International Operations Meeting 2019“ u Beču predstavio ulogu sTech-a u procesu biznis transformacije zemalja SEE regije. Stanković je predstavio viziju projekta, principe na osnovu kojih ćemo poslovati, dalje korake isplanirane za naredne dve godine, kao i arhitekturu budućeg rešenja.

„International Operations Meeting 2019“ je godišnji događaj koji okuplja članice UNIQA International sa ciljem razmene znanja i iskustva među zemljama i međusobnog unapređenja saradnje i poslovnih procesa.

Bilo je veliko zadovoljstvo učestvovati i razmeniti ideje i planove sa kolegama iz drugih zemalja. Ovo je samo jedan u nizu koraka na našem putu ka uspehu.