sCore

Korišćenjem sCore rešenja našim klijentima je omogućeno:

 • Unapređenje kvaliteta usluge u eri digitalizacije
 • Povezivanje sa sistemima za rad sa polisama i bazom lica putem različitih uređaja
 • Fleksibilna autorizacija i autentifikacija
 • Historizacija podataka i izveštavanje u skladu sa propisima
 • Pristupanje korisničkim interfejsima na više jezika, rad sa više valuta i sa većim brojem klijenata
 • Prilagođavanje sistema u skladu sa njihovim specifičnim potrebama

sCore sistem je u implementaciji i upotrebi u SEE regionu.

sCore je sveobuhvatno integrisano rešenje koji podržava sve ključne procese poslovanja osiguravajuće kuće, od izdavanja ugovora o osiguranju do procesa prijave, obrade i isplate šteta. Zasnovan na iskustvu i potrebama biznisa, sCore olakšava zaposlenima u osiguranju da odgovore na zahteve tržišta i lako se prilagode novim trendovima.

Dizajnirali smo modularan i fleksibilan sistem, koji podržava specifične procese poslovanja. Sistem je zasnovan na modernim IT rešenjima, čime optimizujemo operativne troškove, troškove održavanja i troškove daljeg razvoja. Našim klijentima je omogućeno da implementiraju module u skladu sa svojim potrebama i prioritetima u poslovanju.

sCore sistem moduli:

sCore POS – Web aplikacija koja podržava celokupan životni ciklus ugovora, sa pod modulima:

 • Prodaja
 • Održavanje ugovora (obračuni, obnova, aneksi, raskidi)
 • Konfiguracija proizvoda

VP/MS rule engines – VP/MS kalkulativni i procesni moduli bazirani su na fleksibilnim i višestruko upotrebljavanim komponentama i podržavaju kalkulacije u skladu sa biznis pravilima i olakšavaju upravljanje životnim ciklusom proizvoda.

sClaims – rešenje koje podržava kompletan proces prijave, obrade i isplate šteta svih vrsta osiguranja, sa pod modulima:

 • ClaimsInfo
 • Claims
 • Complaints

Business Entities – Web modul za održavanje informacija o komitentima i svim učesnicima u ključnom delu poslovanja.

Documents – Zavođenje, skeniranje, skladištenje i distribucija dokumentacije uz mogućnost integracije sa eksternim DMS sistemima – obezbeđen potpuni rad „bez papira”.